• Berichtcategorie:Video
 • Bericht reacties:4 Reacties
 • Leestijd:1 minuten gelezen

Is homeopathie hetzelfde als werken met kruiden? En hoe integreer je kruiden best in je dagelijks leven? Deze en nog andere vragen stelden de Madammen mij bij Radio 2.

Deel deze pagina:

Deze post heeft 4 reacties

 1. Dominique

  Je was een Supermadam bij de Madammen!

 2. Annelies Janssens

  Geachte,

  Mijn collega’s en ik van SYNTRA-Hasselt, die docent zijn in de opleiding herborist, voelen ons genoodzaakt om te reageren op enkele zaken, die werden weergegeven door mevrouw Anntje Peeters in jullie interview op dinsdag 5 januari jongstleden.
  Ten eerste ging het over de toepassingen van de Roos. Alhoewel van bereidingen op basis van deze plant niet direct een schadelijk effect te verwachten is, dient toch duidelijk gemaakt te worden dat er voor verschillende van de aangehaalde toepassingen betere, meer werkzame alternatieven bestaan. Men dient zich m.a.w. ervoor te behoeden teveel verschillende eigenschappen/toepassingen aan één specifieke plant te hechten.
  Ten tweede is de bewering dat moleculen in een infuus a priori meer beschikbaar zijn dan in een capsule, zeker niet algemeen correct. Een molecule is een molecule. Wat wél een rol speelt is de matrix/het geheel waarin de actieve inhoudsstoffen zich bevinden. Hier spelen tal van factoren een rol Welke zijn de beoogde actieve inhoudsstoffen? Wat zijn hun eigenschappen (stabiliteit, oplosbaarheid)? Over welk type extract/welke bereiding gaat het? Al deze eigenschappen dienen in rekening te worden gebracht alvorens men kan afleiden of iets meer of minder beschikbaar is. Al deze factoren gaan uiteindelijk de werkzaamheid bepalen. Het is bijgevolg steeds gevaarlijk te veralgemenen.
  Het is belangrijk dat de sector van de “herboristerij” meer professioneel in het daglicht komt te staan en dat gemakkelijke aanvallen op de professionaliteit hiervan vermeden worden.
  Daarom ook dat het belangrijk is dat bij adviseren van het gebruik van voedingssupplementen de nodige professionaliteit wordt opgedaan door het volgen van een gedegen opleiding.
  Met vriendelijke groeten,
  Annelies Janssens
  Bioloog en herborist
  Docent SYNTRA-Hasselt sinds 2004
  Voorzitter vereniging afgestudeerde herboristen (SYNTRA-Hasselt en anderen)

  1. Anntje Peeters

   Geachte mevrouw Janssens,

   Dankuwel voor uw reactie. U en ik staan aan dezelfde kant. U haalt immers aan dat het ‘belangrijk is dat de sector van de “herboristerij” meer professioneel in het daglicht komt te staan en dat gemakkelijke aanvallen op de professionaliteit hiervan vermeden worden.’ Ik ben het hiermee volledig eens en dat is dan ook meteen de reden waarom ik in het interview begonnen ben met de vermelding dat ik kruiden vooral preventief inzet en dat ik ze bijkomend enkel inzet om kleine kwaaltjes mee te verhelpen. Kwestie van mensen niet op het idee te brengen om op hun eentje met kruiden te beginnen experimenteren bij ernstige aandoeningen.

   Wat u aanhaalt over de roos, namelijk dat er voor verschillende van de aangehaalde toepassingen betere en meer werkzame alternatieven bestaan, klopt. Doch, dit was niet de vraag van de Madammen. Hun vraag was wat mijn favoriete plant was en dat is nog altijd de roos. Nu moet u weten, mevrouw Janssens, dat het niet zo heel eenvoudig is om diep en genuanceerd op de materie te kunnen ingaan tijdens een interview van twee keer 3 minuten met enkele liedjes ertussen.

   In het tweede topic dat u aanhaalt (‘De bewering dat moleculen in een infuus a priori meer beschikbaar zijn dan in een capsule), parafraseert u me niet correct. Als antwoord op die vraag van de Madammen ben ik ook duidelijk begonnen met te zeggen dat het afhankelijk is van de soort van voedingssupplementen die gebruikt worden. Ik benadruk het gebruik van kruideninfusies vooral om twee redenen: ten eerste omdat het gebruik van het pure kruid mensen terug dichter bij de natuur brengt en hun van de gedachte kan afbrengen dat je om gezond te blijven, pilletjes moet slikken (of dat nu gewone pilletjes of kruidenpilletjes zijn). Ten tweede haal ik de infusies ook aan omdat ik van veel mensen hoor dat die potjes met kruidenextracten toch zo duur zijn, waardoor ze vaak ontmoedigd worden om kruiden te gebruiken. Een spijtige zaak, vind ik zelf.

   Mijn bedoeling is vooral om mensen te inspireren: tonen dat kruiden gebruiken niet moeilijk is, dat je er niet voor gestudeerd hoeft te hebben om kruiden preventief in te zetten (vandaar ook dat ik de kruiden opdeel in verschillende categorieën: kruiden die veilig zijn voor frequent gebruik en kruiden die je niet frequent dient te gebruiken) en vooral ook: dat kruiden nog altijd uit de natuur komen, uit de volle grond en niet in de eerste plaats uit een capsule. In sommige omstandigheden zal ik echter ook een beroep doen op extracten in capsules, maar dan wel enkel en alleen als het nodig is en niet om mijn gezondheid preventief te ondersteunen.

   Mijn bedoeling is niet om mensen te adviseren in het gebruik van voedingssupplementen, zoals u aanhaalt in uw laatste zin, maar wel om mensen te inspireren om naar hun eigen lichaam te luisteren en te laten zien dat we – voor kleine kwaaltjes en voor preventief gebruik – zelf bij de natuur te rade kunnen gaan.

   Ik deel uw bezorgdheid over het charlatanisme in de natuurlijke gezondheidszorg, maar laten we anderzijds ook niet in de valkuil trappen het gebruik van kruiden als brandnetels, lindebloesem, viooltjes of framboosbladeren elitair te maken.

   Met beleefde groeten,

   Anntje Peeters

 3. Annelies Janssens

  Geachte mevrouw Peeters,

  Uiteraard staan we aan dezelfde kant. En ik weet uit ervaring dat je bij een interview met beperkte tijd altijd heel erg moet opletten. Maar nuancering blijft essentieel. En dat is de kern van onze reactie.
  Of het nu al dan niet over preventief gebruik gaat, we verwachten dat bereidingen, naast veiligheid, ook werkzaam zijn. En ik kreeg in dit interview de indruk dat infusen altijd veilig zijn en ook voldoende werkzaam. Wat uiteraard niet het geval is. Daarom ook onze reactie.
  Daarnaast werd inderdaad gesteld dat wanneer gebruikt onder de vorm van infusen de betrokken moleculen beter beschikbaar zijn want dan worden ze onder natuurlijke en direct opneembare vorm toegediend (echt woordelijk herinner ik het mij niet meer maar het kwam hierop neer – dit moet m.i. zeker zo overkomen bij een leek). Ook dit verdient natuurlijk nuancering, en dit zowel naar veiligheid als naar de efficiëntie.

  Onze bezorgdheid gaat vooral uit van de kracht van het medium. Men heeft geen controle over wie meeluistert. Daarom dat men zo goed mogelijk moet trachten het verhaal correct te kaderen. Dit zowel naar de leek als naar mogelijke negatieve aanvallen, die er spijtig genoeg te frequent optreden (omwille van gebrek aan professionaliteit)

  Maar het is duidelijk dat we beiden hetzelfde nastreven.

  Met beleefde groeten,

  Annelies Janssens
  Docent opleiding herborist
  SYNTRA Hasselt

Geef een reactie